Menu
Trang chủ
Khóa học
Luyện thi
Kiểm Tra Trình Độ
Đào Tạo Doanh Nghiệp
Thư Viện
Các Hoạt Động
Tuyển Dụng
Số 449, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Cô Dư: 098 3128 400 - Cô Quang: 098 3272 434
24 Th2

Bài tập luyện tập thì hiện tại đơn – Present simple tense Bài 1: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn. Mary (walk) to work every day.   We often (be) at home on summer holiday.   My sister (not love) Maths.   My brother (study) English every night. […]

098.3128.400